0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
นิติบุคคลอาคารชุด จิวเวอรี่ เทรด เซ็นเตอร์


ระยะเวลาในการดำเนินงาน ต.ค. 52 – ปัจจุบัน (7 ต.ค.53)

ลักษณะการดำเนินงาน

  • ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
  • จัดทำแผนก่อสร้างและฟื้นฟูระบบ
  • ดำเนินการฟื้นฟูระบบ
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน