0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
 
ระยะเวลาในการดำเนินงานวิเคราะห์ประจำโรงบำบัดน้ำเสีย ตุลาคม 2544 – 2552

   ลักษณะการดำเนินงาน

-   จัดส่งเจ้าหน้าที่ทดสอบประจำโรงบำบัดน้ำเสีย

-   วิเคราะห์พามิเตอร์ต่างๆ ตามที่สัญญาว่าจ้าง
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน