0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
Q HouseQ House รวมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

-   สาทร

-   อโศก

-   คอนแวน

-  ลุมพินี

-   เพลินจิต

-  Waveplace

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี 2548- ปัจจุบัน

       ลักษณะการดำเนินงาน

  • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
  • วิเคราะห์น้ำเสียตามสัญญาว่าจ้าง
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน